Biblioteka

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze udostępnia:

książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, dokumenty życia społecznego oraz książki, czasopisma w języku polskim i niemieckim, dotyczące historii i czasów współczesnych Środkowego Nadodrza i prasę specjalistyczną, zbiory specjalne, w tym: płyty analogowe, płyty kompaktowe z filmami i muzyką, książkę “mówioną”, wydawnictwa informacyjne na płytach CD-ROM, mikrofilmy, gry na PC i PS3 i notacje muzyczne, książki i inne materiały sprowadzane na życzenie czytelnika z innych bibliotek w kraju i za granicą.

Wydaje książki pisarzy mieszkających na Środkowym Nadodrzu. Prowadzi działalność upowszechniającą, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy czytelnicze. Wynajmuje pomieszczenia na organizację imprez, konferencji i wystaw.

Bibliotekarze:

służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
pomagają wypożyczać książki,
udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką,
udostępniają przepisy z tego zakresu oraz pomoce metodyczne do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej,
oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.

W WiMBP mieszczą się:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Związek Literatów Polskich, Oddział w Zielonej Górze

Informacje pochodzą ze strony: http://www.wimbp.zgora.pl/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content