ADO w Kulturze 2021

 

 


Zapisz się na bezpłatne szkolenie!


Informacje o projekcie

Projekt „Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze” jest realizowany przez Fundację Pro Anima ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Oś priorytetowa nr 2 „Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego”, Sfera działalności pożytku publicznego nr. 16 „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Cele Projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości i warsztatu dziennikarzy obywatelskich działających w obszarze kultury,
w szczególności poprzez:

  • zorganizowanie szkoleń w ramach Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze,
  •  zwiększenie zasięgu treści publikowanych przez dziennikarzy obywatelskich poprzez ich promocję,
  •  stworzenie przestrzeni, w której dziennikarze obywatelscy będą mogli publikować swoje treści.

2022 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.