Ośrodek kultury

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Jesteśmy państwową instytucją kultury. Działamy na rzecz rozwoju kultury i zwiększenia zainteresowania sztuką w Polsce, poprzez:
– edukację kulturalną,
– rozwój i profesjonalizację sektora kultury,
– promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
Prowadzimy i koordynujemy projekty kulturalne, dotacyjne, szkoleniowe i stypendialne. Współorganizujemy najważniejsze wydarzenia kulturalne w kraju, przygotowujemy raporty poświęcone kulturze oraz wydajemy płyty i książki.
Historia NCK sięga roku 1950, kiedy przy ówczesnym Departamencie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki została powołana Centralna Poradnia Świetlicowa i Wzorcownia Artystyczna. Zmiana kierunku działalności powstałej w latach 50. instytucji zaowocowała jej przemianowaniem na Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Pracy Kulturalno-Oświatowej. W latach sześćdziesiątych, już jako samodzielna jednostka, oderwana od Ministerstwa Kultury i Sztuki, ośrodek funkcjonował jako Centralna Poradnia Ruchu Artystycznego, rozszerzając zakres swojej działalności o sekcję oświatową.

W 2002 roku nastąpiło połączenie Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalnych. W ten sposób powstało Narodowe Centrum Kultury. Nowa instytucja przejęła część zadań CAK, IDN i KODRTK rozszerzając jednocześnie zakres swojego działania o nowe projekty i programy.

W roku 2005 decyzją Ministra Kultury NCK połączyło się z Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej, tworząc Instytut im. Adama Mickiewicza, by w 2006 roku ponownie podjąć samodzielną działalność zarówno na polu oświatowym, wydawniczym jak i w zakresie upowszechniania i promocji kultury.

NCK należy do ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Misją ENCATC jest stymulowanie i zachęcanie do rozwoju kultury szczególnie w zakresie zarządzania, polityki edukacji kulturalnej i określania jej strategii w obliczu wielkich zmian zachodzących w dziedzinach kultury, sztuki i mediów.

 

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/NarodoweCentrumKultury/

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.