Muzeum

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (z ang. Museum of Contemporary Art in Krakow) to największa instytucjonalna inwestycja w kulturę zrealizowana przez Miasto Kraków po 1989 roku i pierwszy tego typu obiekt wybudowany w Polsce po II wojnie światowej, o kilka lat wyprzedzający powstanie podobnych muzeów w Warszawie i we Wrocławiu. MOCAK gromadzi, chroni i udostępnia międzynarodową kolekcję sztuki, z ambicjami objęcia całości zjawisk sztuki polskiej ostatnich dwudziestu lat.

Projekt powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie sięga roku 1983, kiedy miała miejsce pierwsza korespondencja z władzami miasta na temat utworzenia placówki. Prowadzone dwa lata konsultacje nie wyszły jednak poza ogólniki i deklaracje. W roku 1993 władze miasta zaproponowały stworzenie Oddziału Sztuki Nowoczesnej jako części Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a na lokalizację kolekcji sztuki wskazały dawny „dom Lenina” przy ulicy Królowej Jadwigi. Jednak brak perspektyw finansowych i woli przekazania środków ze strony Rady Miasta Krakowa zatrzymał sprawę. W 2004 roku minister kultury Waldemar Dąbrowski ogłosił program Znaki Czasu w celu organizacji regionalnych kolekcji i siedzib sztuki współczesnej. W tym samym roku Gmina Miejska Kraków odzyskała za długi budynki dawnej Fabryki Schindlera. W 2007 roku jedenastoosobowe jury pod przewodnictwem prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego rozstrzygnęło konkurs na projekt budynku muzealnego, wybierając prace Claudia Nardiego i Leonarda Marii Proliego. Projekt przygotowany przez studio Claudio Nardi Architette zakładał wzniesienie na terenie dawnej Fabryki Schindlera jednego nowego budynku oraz zaadaptowanie sześciu istniejących. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2009 roku, 16 listopada 2010 roku miało miejsce oddanie budynku MOCAK-u.

Muzeum prowadzi rozbudowaną działalność popularyzatorską i wykładowczą, skierowaną do grup społecznych o różnych kompetencjach kulturowych. Celem placówki jest między innymi usunięcie uprzedzeń wobec sztuki współczesnej.
Kolejnym filarem działalności Muzeum jest praca badawcza. Dzięki gromadzonym archiwom, Kolekcji i bibliotece MOCAK stwarza przestrzeń przyjazną ludziom nauki i wszystkim zainteresowanym pogłębieniem refleksji nad sztuką.

Bilet normalny 14 zł
Bilet ulgowy 7 zł
W czwartki wstęp na wystawy stałe w Muzeum jest darmowy.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/mocakkrakow/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content