fbpx
Portal Promocji Kultury ProAnima.pl

Ośrodek kultury

Miejski Ośrodek Kultury Dębica

O MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W DĘBICY

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy został wpisany do rejestru instytucji kultury gminy miasta Dębica dnia 28 maja 1992 roku. Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy tworzą: Dom Kultury „Mors”, Dom Kultury „Śnieżka”, Dom Kultury i Kino „Kosmos” oraz Galeria Sztuki. Główną siedzibą placówki jest Dom Kultury „Mors”, przy ul. Sportowej 28. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy należy wielokierunkowa edukacja kulturalna mieszkańców miasta, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promowanie lokalnej aktywności, a także zaspokajanie potrzeb i zainteresowań poprzez koordynowanie działalności kulturalnej w Dębicy. Statutowe zadania naszej placówki: – upowszechnianie kultury i sztuki poprzez edukację społeczeństwa oraz poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej, – rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży, – wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, – kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji oraz twórczości ludowej, – promowanie dębickich twórców i zespołów artystycznych, – organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, – prowadzenie miejskich zespołów artystycznych oraz zajęć artystycznych, – podtrzymywanie więzi z rodzinnym miastem artystów oraz ludzi kultury sztuki, pochodzących z Dębicy, poprzez prezentowanie ich dorobku, – tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, – organizowanie edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez popularyzację poszczególnych dziedzin sztuki oraz promowanie jej twórców, – inicjowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze patriotycznym i rocznicowym, religijnym. – współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi. Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów artystycznych, zajęć oraz warsztatów obejmujących różne dziedziny sztuki (m.in. zajęcia taneczne – taniec nowoczesny i ludowy, plastyczne, wokalne, recytatorskie itp.), a także koordynowanie działań kulturalnych na terenie całego miasta.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/debicamok

Miejski Ośrodek Kultury Dębica

ul. Sportowa 28 , 39-200 Dębica

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.