Biblioteka

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Książnica Podlaska jest największą biblioteką w regionie Polski północno-wschodniej. Jej zasoby liczą łącznie ponad 1 mln jednostek zbiorów, w tym 961183 vol. wydawnictw zwartych, 4136 tytułów bieżących czasopism, 24107 vol. czasopism oprawnych, 97326 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka gromadzi materiały o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Książnica należy do grupy bibliotek wyróżnionych, na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, prawem do egzemplarza obowiązkowego. Jako jedyna w Polsce, realizuje obowiązek przekazywania publikacji o tematyce regionalnej bibliotekom opracowującym bibliografię regionalną (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku).

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content