Inne

Fundacja Pałac Gorzanów

Fundacja Pałac Gorzanów

FUNDACJA PAŁAC GORZANÓW

Nr KRS: 0000432321

Fundacja Pałac Gorzanów powołana została do istnienia 29 sierpnia 2012 roku. Jej nadrzędnym celem jest ochrona i restauracja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wszelkie działania podejmowane w celu uratowania cennego zabytku, wyjątkowego nie tylko w skali Kotliny Kłodzkiej, Dolnego Śląska, czy całej Polski, mają w przyszłości doprowadzić do otwarcia kompleksu dla zwiedzających i nadania temu miejscu funkcji kulturotwórczej.

W przyszłości Fundacja zamierza przeznaczyć kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie na stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzącego i udostępniającego zbiory kultury materialnej i duchowej.

Miejsce to przeznaczone zostanie na promowanie historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska oraz wskrzeszanie miejscowych tradycji. Organizowane będą tutaj wystawy, konkursy, sympozja krajowe oraz międzynarodowe.

Chcielibyśmy przyczynić się do odtworzenia dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także poprzez upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci.

Jednym ze środków prowadzących do osiągnięcia tego celu jest reaktywacja pałacowego teatru.

Fundacja zmierzać będzie do inspirowania działań interdyscyplinarnych. Chcielibyśmy skupić wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, nawiązać współpracę ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Kłodzkiej, Dolnego Śląska i Europy.

Dążyć będziemy do nawiązania współpracy z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie pałacu.

Zamierzamy włączyć sprawy związane z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, a poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową.

Jednym z celów Fundacji będzie również dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w Gorzanowie, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z XIX wieku.

Fundacja pragnie prowadzić działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Gorzanowa i regionu oraz wspomagać lokalne inicjatywy społeczne.

Jednym z jej celów jest również prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe.

Info: http://gorzanow.elbiplus.info/o-nas/

Udostępnij:


2022 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.