Filharmonia

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Z inicjatywą powołania orkiestry wystąpił Mirosław Dąbrowski w styczniu 1946 roku podczas zebrania Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej. Już po dwóch miesiącach, 17 marca 1946 roku odbył się inauguracyjny koncert Małej Orkiestry Symfonicznej pod batutą pierwszego kierownika i dyrygenta Mirosława Dąbrowskiego.

W latach pięćdziesiątych orkiestra rozpoczęła stałą działalność koncertową. W 1962 roku zespół przyjął imię Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946), znanego kompozytora urodzonego w położonym 14 km od Olsztyna pobliskim Barczewie. Jednocześnie instytucja uzyskała status Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Olsztynie, a na początku 1973 roku została przekształcona w Filharmonię.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej notuje sukcesy w kraju i za granicą (Rosja, Litwa, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Włochy, Francja, Hiszpania), dokonuje licznych nagrań płytowych, (12 wydawnictw płytowych), gra koncerty transmitowane przez radio i telewizję. Uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach w regionie, niektóre z nich mają znaczenie szersze znaczenie np. koncert przed Papieżem Janem Pawłem II w 1991 roku czy uroczysty koncert z premierowymi utworami z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 2010 roku.

W kwietniu 2010 roku Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała za płytę CD „Felix Nowowiejski, Missa Pro Pace, Missa Stella Maris” nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2010” w kategorii Muzyka Poważna – Album Roku Muzyka Chóralna i Oratoryjna.

Sala koncertowa staje się miejscem wielu prawykonań polskich i światowych, na naszej estradzie występują sławni artyści, promujemy młodzież utalentowaną muzycznie. Dużym uznaniem melomanów cieszą się organizowane na przestrzeni lat festiwale muzyczne, cykle koncertowe i poranki symfoniczne. Wierna publiczność gorąco oklaskuje cotygodniowe koncerty.

W marcu 2005 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Filharmonii. Od 2009 roku w sąsiedztwie poprzedniego lokum Filharmonii (należącego do Szkoły Muzycznej im. F. Chopina) rozpoczęto wznoszenie nowoczesnego, funkcjonalnego gmachu nowej Filharmonii.

Filharmonia Warmińsko-Mazurska prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i studentów: audycje przedszkolne, szkolne koncerty kameralne, koncerty symfoniczne dla szkół ponadpodstawowych, koncerty uniwersyteckie i inne. Orkiestra koncertuje także z chórem działającym od 2009 roku przy Filharmonii, prowadzonym przez prof. Benedykta Błońskiego.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie weszła w XXI wiek, jako instytucja kultury, finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego od 1 lipca 2011 roku pełni Piotr Sułkowski.

W marcu 2011 roku muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej przenieśli się do nowo wybudowanego gmachu Filharmonii, spełniającego wszystkie wymogi nowoczesnego budynku instytucji kultury. W dniu 15 września 2011 roku pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, odbył się uroczysty koncert orkiestry z okazji otwarcia nowej siedziby Filharmonii. Przecięcia wstęgi dokonali: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Żuchowski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas oraz dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Piotr Sułkowski.

Nowa, licząca 505 miejsc sala od pierwszych koncertów sezonu artystycznego 2011/2012 r. wypełniona jest kompletem publiczności. Gościnni dyrygenci oraz soliści z kraju i z zagranicy zgodnie chwalą piękno architektury nowego budynku Filharmonii oraz podkreślają wspaniałą akustykę oraz funkcjonalność sali koncertowej.

Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii rozszerza ofertę wydarzeń artystycznych skierowaną do miłośników muzyki. Repertuar wzbogacony zostaje o cykle mistrzowskich recitali fortepianowych, muzykę jazzową, spektakle operowe i muzyczne. Filharmonia Warmińsko-Mazurska, jako druga filharmonia w Polsce rozpoczyna w swojej sali koncertowej transmisje „HD live” z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Dużą popularnością wśród publiczności Olsztyna i regionu cieszą się organizowane w nowym gmachu Filharmonii dni otwarte pt. „Poznaj swoją Filharmonię”

W dniu 27 i 28 października 2011 roku odbyły się koncerty jubileuszowe z okazji 65-lecia Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.

Sześćdziesiąt pięć lat istnienia Orkiestry liczącej dziś 80 muzyków, to okres przemian i rozwoju, to również wiele wybitnych osiągnięć artystycznych i rozwinięta działalność edukacyjna. Ale był to również czas, w którym tysiące słuchaczy mogło odnaleźć żywą muzykę, przekazać ją swoim bliskim, sekundując jej powstawaniu. Melomani z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur niezmiennie cenią swoją orkiestrę, odnajdując w jej dokonaniach artystycznych ważną część swojej tożsamości.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/filharmonia.olsztyn/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content