Filharmonia

Filharmonia Gorzowska

Filharmonia Gorzowska

Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska to samorządowa instytucja kultury Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Profesjonalna przestrzeń koncertowa, zawodowa orkiestra, współpraca z artystami mistrzowskiej klasy, spójny program artystyczny, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wreszcie – różnorodność oferty muzycznej, to nasze atuty i pomysły na osiągnięcie celów ujętych w statucie. Nasze główne zadanie to upowszechnianie kultury muzycznej. Jednocześnie naszą ambicją jest stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko muzyce, ale także innym, korespondującym z nią dziedzinom sztuki.
Współpraca i wielokulturowość
CEA-Filharmonia Gorzowska chce jasno zdefiniować swoją specjalizację i miejsce we wspólnocie gorzowskich instytucji kultury oraz nieustannie szukać okazji do zintegrowanych działań i partnerstwa. Odrębnym obszarem współpracy będą dla nas aktywne w tworzeniu gorzowskiej kultury, a zarazem tutejszej wielokulturowości, organizacje społeczne – stowarzyszenia i fundacje. Zapraszamy je do korzystania z naszego obiektu, oferując raz w roku nieodpłatne udostępnienie sali koncertowej. Wielokulturowość i różnorodność to domena Miasta. Chcemy ją wspierać.
Transgraniczność
Filharmonia ma szansę wyznaczyć także nowy, wyrazisty obszar polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej i kulturowego dialogu. Transgraniczność Gorzowa będzie dla nas inspiracją, punktem odniesienia, wyzwaniem.
Dobry czas wolny
Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy zachęcać mieszkańców miasta i regionu, by swój czas wolny spędzali również z nami. Wypoczynek połączony z odbiorem znakomitej muzyki będzie odtąd stałą propozycją dla gorzowian i wszystkich, którzy nas odwiedzają. Filharmonia to miejsce dla Gorzowa stworzone. Będziemy o tym konsekwentnie przekonywać.
CEA – Filharmonia Gorzowska jako instytucja kultury utworzona została na mocy Uchwały Nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010 r. Do rejestru instytucji kultury wpisu dokonano z dniem 11 sierpnia 2010 r. pod numerem XIV/2010.
O INWESTYCJI
CEA-Filharmonia Gorzowska to jedna z największych i bardziej oczekiwanych inwestycji w mieście, zrealizowana ze środków budżetu Miasta Gorzowa oraz przy wsparciu funduszy zewnętrznych. W ramach unijnej dotacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Miasto otrzymało na jej budowę, którą rozpoczęto w styczniu 2009 roku, 33 ml złotych. Obiekt Filharmonii to I etap inwestycji. Jego koszt to 130 mln złotych. W kolejnych latach integralną częścią infrastruktury Centrum stanie się kompleks szkół artystycznych oraz Dolina Muzyczna – naturalna, zewnętrzna widownia wydarzeń plenerowych.
Realizację inwestycji Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska podjęto z inicjatywy Tadeusza Jędrzejczaka Prezydenta Miasta, za sprawą wspólnej decyzji Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Profesjonalna przestrzeń koncertowa
Przestrzeń koncertowa CEA – Filharmonii Gorzowskiej to przede wszystkim sala koncertowa dla blisko 600 widzów ze zmienną akustyką i możliwością rejestracji dźwięku audio i video w najwyższej jakości . Ponadto w gmachu Filharmonii znajduje się sala kameralna na 150 miejsc, doskonale wyposażone zaplecze dla artystów (m.in. kompleks szatni i garderób), sale prób instrumentów smyczkowych i dętych oraz dziedziniec wypoczynkowy.
Przyjazna strefa publiczna
Strefa publiczna CEA – Filharmonii Gorzowskiej to foyer górne i dolne wraz z szatniami oraz bufet dla publiczności.
Pozostałe informacje o inwestycji
Dodatkowo w skład inwestycji wchodzą: kompleks pomieszczeń administracyjnych z dwoma salami konferencyjnymi oraz wielopoziomowy parking na 400 miejsc. Plac Sztuk jest integralną częścią przestrzeni twórczej Centrum Edukacji Artystycznej. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jego łączna powierzchnia to 65 tysięcy m2.
Projekt inwestycji
Generalnym projektantem inwestycji jest Biuro Budownictwa Ogólnego BUDPOL S.A. w Warszawie. Autorem koncepcji architektonicznej CEA jest Daniel Frąc.
Wykonawcy inwestycji
Wykonawcą I etapu budowy było konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/filharmoniagorzowska

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.