fbpx
Portal Promocji Kultury ProAnima.pl

Ośrodek kultury

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to instytucja kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice. Zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji. Chce rozwijać się bardziej jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, badań, laboratoriów, warsztatów, eksperymentów, niż pozostawać miejscem tradycyjnych wystaw.

The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is a cultural institution in which various fields of art coexist with each other, interact, and transgress their own boundaries. We draw particular attention to the relationship between art and society, as well as interdisciplinarity, interactivity, site-specific productions, various forms of collaboration, networking, and co-production. We would like to transform ourselves into more of a space for artistic exploration, research, laboratories, workshops, and experiments than remain a traditional exhibition space.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

ul. Jazdów 2, 00–467 Warszawa

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.