Transmisja online, Edukacja kulturalna, Inne

ZBRODNIA W KUROPATACH 1937–1941: PRAWDA I WOLNOŚĆ | Polsko-białoruska konferencja online

ZBRODNIA W KUROPATACH 1937–1941: PRAWDA I WOLNOŚĆ | Polsko-białoruska konferencja online Wydarzenie odbędzie się jako webinar na platformie zoom, będzie też prowadzona transmisja na facebooku. Zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie na języki polski i białoruski. Link do rejestracji na webinar na platformie zoom ▶ https://zoom.us/webinar/register/WN_775svk4tQtSIjEhB7PuRyA _________________________ „Dziady przeciwko terrorowi” – pod tym hasłem 1 listopada 2020 roku tysiące Białorusinów maszerowało z Mińska do Kuropat, aby upamiętnić ofiary zbrodni sowieckich i zaprotestować przeciwko represjom władzy, które uderzają dziś w białoruską opozycję. Siły porządkowe próbowały rozbić demonstrację, użyto gazu łzawiącego, granatów hukowych i kul gumowych, aresztowano ponad 300 osób, wiele z nich pobito. Uczestnicy uroczystości, którym udało się dotrzeć do Kuropat, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy krzyżach oraz śpiewali pieśni. Z biało-czerwono-białymi flagami w rękach utworzyli żywy korytarz prowadzący do centralnego miejsca upamiętnienia. Kuropaty, uroczysko na obrzeżach Mińska, jest symbolem zbrodni komunistycznych na białoruskiej inteligencji. To właśnie tam Sowieci w latach 1937–1941 rozstrzelali według różnych szacunków od 100 tys. do 250 tys. osób. W Kuropatach zabijani byli również Polacy – ofiary operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej. W Związku Sowieckim o terrorze komunistycznym nie wolno było wspominać, dlatego Kuropaty zostały wymazane z pamięci zbiorowej, podobnie jak inne miejsca masowych rozstrzelań. W 1988 roku w języku białoruskim ukazał się artykuł autorstwa Zenona Pazniaka i Jewgenija Szmygalewa Курапаты — дарога смерці (Kuropaty – droga śmierci), w którym po raz pierwszy poruszono kwestię masowych mordów. Mimo upływu lat zbrodnia w Kuropatach nadal czeka na rzetelne opracowanie naukowe – wciąż nie przeprowadzono badań archeologicznych, a dokumentacja pozostaje zamknięta w archiwach. Z jednej strony Kuropatom grozi zapomnienie i zatarcie śladów zbrodni, z drugiej – instrumentalizacja w ramach oficjalnej państwowej polityki historycznej. Jednocześnie ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują, że pamięć o sowieckim terrorze jest żywa wśród Białorusinów i staje się istotnym punktem odniesienia dla tych, którzy dziś domagają się prawdy i wolności. Wspólna konferencja Instytutu Pileckiego i Domu Białoruskiego w Warszawie będzie poświęcona masowym represjom, których Białorusini i Polacy doświadczyli ze strony totalitarnej władzy sowieckiej w latach 1937–1941. Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat zbrodni w Kuropatach, która pozostaje poza głównym nurtem świadomości historycznej Polaków, a na Białorusi jest bliżej znana tylko w kręgach opozycyjnych. Zależy nam na podkreśleniu wspólnoty doświadczeń Białorusinów i Polaków w konfrontacji z komunizmem. Chcemy także zastanowić się nad rolą pamięci o Kuropatach i – szerzej – sowieckim terrorze w procesie upodmiotowienia społeczeństwa białoruskiego i kształtowania się nowej białoruskiej tożsamości politycznej. Czy wspólna historia narodów Europy Środkowo-Wschodniej może być podstawą porozumienia i współpracy? Jakie znaczenie ma doświadczenie komunizmu dla wysiłków na rzecz budowy i poszerzenia przestrzeni wolności i demokracji w naszym regionie? Jak wprowadzać tę perspektywę do głównego nurtu pamięci europejskiej? 📅 9.00–9.45 ▶ Otwarcie • Wojciech Kozłowski (Instytut Pileckiego) • Aleś Zarembiuk (Fundacja Dom Białoruski) 📅 10.00–12.00 ▶ Panel I. Białorusini i Polacy – ofiary komunizmu. Zbrodnie w Związku Sowieckim Moderator • Olga Lebedewa, Instytut Pileckiego Prelegenci • Aleksander Smalianczuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Represje polityczne w Białoruskiej SRS w latach 1920–1940: problematyka badawcza • Nina Stużyńska, historyczka i działaczka społeczna Trójkąt represji w Mińsku: więzienie, obóz koncentracyjny, CzK-GPU. Lata 20. XX wieku • Ihar Mielnikau, historyk, laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy w 2020 roku Stalinowskie represje na granicy polsko-sowieckiej w latach 30. XX wieku • Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Kuropaty a nieodnalezione ofiary zbrodni katyńskiej 📅 14.00–16.00 ▶ Panel II. Przebudzenie pamięci: Kuropaty w świadomości historycznej Moderator • Jerzy Rohoziński, Instytut Pileckiego Prelegenci • Ihar Kuzniacou, Białoruski Uniwersytet Państwowy Miejsca masowych zbrodni i pochówków w uroczysku Kuropaty: problemy poszukiwania i upamiętnienia ofiar sowieckiego terroru • Wojciech Śleszyński, Muzeum Pamięci Sybiru Pamięć o miejscu zbrodni w Kuropatach jako jeden z filarów budowania alternatywnej w stosunku do postsowieckiej wizji dziejów Białorusi • Pavel Ablamski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Kuropaty jako miejsce pamięci w świadomości historycznej młodego pokolenia Białorusinów • Olga Lebedewa, Instytut Pileckiego Ofiary i sprawcy: operacja polska NKWD w pamięci historycznej 📅 16.15–17.15 ▶ Panel III. Negacja, trolling, fake news: jak się fałszuje historię komunizmu Dwugłos polsko-białoruski • Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich • Zmicier Mickiewicz, Biełsat TV i Belarus Security Blog Moderator • Andrzej Zawistowski, Instytut Pileckiego 📅 18.00–19.30 ▶ Panel IV. Siła antykomunizmu. Historia i podmiotowość polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej Moderator • Tomasz Stefanek, Instytut Pileckiego Uczestnicy • Alaksandr Milinkiewicz, białoruski działacz opozycyjny, kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2006 roku • Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi • Agnieszka Romaszewska-Guzy, Biełsat TV • Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego Pełen program konferencji można znaleźć na stronie: https://instytutpileckiego.pl/zbrodnia-w-kuropatach Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/events/427871304992901/

23.02.2021
09:00 - 19:30
proanima.pl

ZBRODNIA W KUROPATACH 1937–1941: PRAWDA I WOLNOŚĆ | Polsko-białoruska konferencja online

Wydarzenie odbędzie się jako webinar na platformie zoom, będzie też prowadzona transmisja na facebooku. Zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie na języki polski i białoruski.
Link do rejestracji na webinar na platformie zoom ▶ https://zoom.us/webinar/register/WN_775svk4tQtSIjEhB7PuRyA
_________________________

„Dziady przeciwko terrorowi” – pod tym hasłem 1 listopada 2020 roku tysiące Białorusinów maszerowało z Mińska do Kuropat, aby upamiętnić ofiary zbrodni sowieckich i zaprotestować przeciwko represjom władzy, które uderzają dziś w białoruską opozycję. Siły porządkowe próbowały rozbić demonstrację, użyto gazu łzawiącego, granatów hukowych i kul gumowych, aresztowano ponad 300 osób, wiele z nich pobito. Uczestnicy uroczystości, którym udało się dotrzeć do Kuropat, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy krzyżach oraz śpiewali pieśni. Z biało-czerwono-białymi flagami w rękach utworzyli żywy korytarz prowadzący do centralnego miejsca upamiętnienia.
Kuropaty, uroczysko na obrzeżach Mińska, jest symbolem zbrodni komunistycznych na białoruskiej inteligencji. To właśnie tam Sowieci w latach 1937–1941 rozstrzelali według różnych szacunków od 100 tys. do 250 tys. osób. W Kuropatach zabijani byli również Polacy – ofiary operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej. W Związku Sowieckim o terrorze komunistycznym nie wolno było wspominać, dlatego Kuropaty zostały wymazane z pamięci zbiorowej, podobnie jak inne miejsca masowych rozstrzelań. W 1988 roku w języku białoruskim ukazał się artykuł autorstwa Zenona Pazniaka i Jewgenija Szmygalewa Курапаты — дарога смерці (Kuropaty – droga śmierci), w którym po raz pierwszy poruszono kwestię masowych mordów. Mimo upływu lat zbrodnia w Kuropatach nadal czeka na rzetelne opracowanie naukowe – wciąż nie przeprowadzono badań archeologicznych, a dokumentacja pozostaje zamknięta w archiwach. Z jednej strony Kuropatom grozi zapomnienie i zatarcie śladów zbrodni, z drugiej – instrumentalizacja w ramach oficjalnej państwowej polityki historycznej. Jednocześnie ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują, że pamięć o sowieckim terrorze jest żywa wśród Białorusinów i staje się istotnym punktem odniesienia dla tych, którzy dziś domagają się prawdy i wolności.
Wspólna konferencja Instytutu Pileckiego i Domu Białoruskiego w Warszawie będzie poświęcona masowym represjom, których Białorusini i Polacy doświadczyli ze strony totalitarnej władzy sowieckiej w latach 1937–1941. Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat zbrodni w Kuropatach, która pozostaje poza głównym nurtem świadomości historycznej Polaków, a na Białorusi jest bliżej znana tylko w kręgach opozycyjnych. Zależy nam na podkreśleniu wspólnoty doświadczeń Białorusinów i Polaków w konfrontacji z komunizmem. Chcemy także zastanowić się nad rolą pamięci o Kuropatach i – szerzej – sowieckim terrorze w procesie upodmiotowienia społeczeństwa białoruskiego i kształtowania się nowej białoruskiej tożsamości politycznej. Czy wspólna historia narodów Europy Środkowo-Wschodniej może być podstawą porozumienia i współpracy? Jakie znaczenie ma doświadczenie komunizmu dla wysiłków na rzecz budowy i poszerzenia przestrzeni wolności i demokracji w naszym regionie? Jak wprowadzać tę perspektywę do głównego nurtu pamięci europejskiej?

📅 9.00–9.45
▶ Otwarcie
• Wojciech Kozłowski (Instytut Pileckiego)
• Aleś Zarembiuk (Fundacja Dom Białoruski)

📅 10.00–12.00
▶ Panel I. Białorusini i Polacy – ofiary komunizmu. Zbrodnie w Związku Sowieckim
Moderator
• Olga Lebedewa, Instytut Pileckiego
Prelegenci
• Aleksander Smalianczuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Represje polityczne w Białoruskiej SRS w latach 1920–1940: problematyka badawcza
• Nina Stużyńska, historyczka i działaczka społeczna
Trójkąt represji w Mińsku: więzienie, obóz koncentracyjny, CzK-GPU. Lata 20. XX wieku
• Ihar Mielnikau, historyk, laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy w 2020 roku
Stalinowskie represje na granicy polsko-sowieckiej w latach 30. XX wieku
• Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Kuropaty a nieodnalezione ofiary zbrodni katyńskiej

📅 14.00–16.00
▶ Panel II. Przebudzenie pamięci: Kuropaty w świadomości historycznej
Moderator
• Jerzy Rohoziński, Instytut Pileckiego
Prelegenci
• Ihar Kuzniacou, Białoruski Uniwersytet Państwowy
Miejsca masowych zbrodni i pochówków w uroczysku Kuropaty: problemy poszukiwania i upamiętnienia ofiar sowieckiego terroru
• Wojciech Śleszyński, Muzeum Pamięci Sybiru
Pamięć o miejscu zbrodni w Kuropatach jako jeden z filarów budowania alternatywnej w stosunku do postsowieckiej wizji dziejów Białorusi
• Pavel Ablamski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Kuropaty jako miejsce pamięci w świadomości historycznej młodego pokolenia Białorusinów
• Olga Lebedewa, Instytut Pileckiego
Ofiary i sprawcy: operacja polska NKWD w pamięci historycznej

📅 16.15–17.15
▶ Panel III. Negacja, trolling, fake news: jak się fałszuje historię komunizmu
Dwugłos polsko-białoruski
• Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich
• Zmicier Mickiewicz, Biełsat TV i Belarus Security Blog
Moderator
• Andrzej Zawistowski, Instytut Pileckiego

📅 18.00–19.30
▶ Panel IV. Siła antykomunizmu. Historia i podmiotowość polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej
Moderator
• Tomasz Stefanek, Instytut Pileckiego
Uczestnicy
• Alaksandr Milinkiewicz, białoruski działacz opozycyjny, kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2006 roku
• Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi
• Agnieszka Romaszewska-Guzy, Biełsat TV
• Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego
Pełen program konferencji można znaleźć na stronie: https://instytutpileckiego.pl/zbrodnia-w-kuropatach

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/events/427871304992901/

Udostępnij:

FacebookTwitter


ZBRODNIA W KUROPATACH 1937–1941: PRAWDA I WOLNOŚĆ | Polsko-białoruska konferencja online

,

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.