SEMINARIUM ZAKŁADU BADAŃ PODSTAWOWYCH HISTORII SZTUKI IS PAN

Zapoznane treści pomnika Jana III do katedry w Puy‑en‑Velay // dr Katarzyna Kolendo-Korczak, dr Anna Oleńska (IS PAN)
Zamek w Montrèsor w 2. poł. XIX w. stał się ważnym emigracyjnym centrum kultywowania polskości, dlatego też kolekcja poloników – dzieł malarstwa i rzeźby oraz rzemiosła artystycznego wśród zbiorów sztuki na zamku miała zdecydowanie największe znaczenie. Wśród dzieł wpisujących się w romantyczną ideę gloryfikacji bohaterskiej narodowej przeszłości najciekawszy zespół stanowią różnorodne, pochodzące z różnych źródeł obiekty, tematycznie związane z Janem III – heroicznym polskim monarchą, zarazem, dzięki jego roli w odsieczy Wiednia, postaci rozpoznawalnej poza Rzeczpospolitą. Na szczególną uwagę zasługują płyciny z pomnika Sobieskiego do katedry w Puy-en-Velay (ok. 1683-1694) zamówionego przez biskupa Puy Armanda de Béthune, spowinowaconego z Marią Kazimierą i wykonanego przez Pierre’a Vaneau.

W dotychczasowej literaturze ciekawy i znaczący program ikonograficzny przedstawień monumentu nie doczekał się pełnego rozpoznania. Poprzez gloryfikację zwycięskiego króla stanowił on element umiejętnie prowadzonej polityki gloryfikacyjnej biskupa – kuzyna królowej, równocześnie jednak konsekwentnie ilustrował ideę sukcesji dynastycznej Sobieskich.
Spotkanie na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3MDE0ZDUtZjFhMi00YTYwLWFhZDAtM2U2MzFiMDI0MWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%2265333eeb-37ed-41d7-a360-bc81ec681ec4%22%7d

Informacje pochodzą ze strony organizatora. Online

👉 Znajdź ciekawe wydarzenia kulturalne w naszej >>> wyszukiwarce imprez <<<

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content