Słowianie-wierzenia, zwyczaje, kultura

W imieniu
Grupy Naukowo-Badawczej
Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ: “Słowianie-wierzenia, zwyczaje, kultura”
Odbędzie się ona w dniu 28-29.11.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. 💻📱
Komitet naukowy
dr hab. Andriej Moskwin
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
mgr Tomasz Juraszek
mgr Klim Klimov
Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
✔️ Medycznych.
✔️ Psychologicznych.
✔️ Prawnych i politycznych.
✔️ Energetycznych i klimatycznych.
✔️ Ekonomicznych.
✔️ Społecznych.
✔️ Urbanistycznych.
✔️ Historycznych.
✔️ Środowiskowych.
✔️ Międzynarodowych.
✔️ Przestępczości.
✔️ Transportowych.
✔️ Żywnościowych.
✔️ Mieszkaniowych.
✔️ Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
✔️ Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
✔️ Dostępu do edukacji.
✔️ Innych.
✅ Abstrakty należy przesyłać do 28 października poprzez formularz.
✅ Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/…/1kAhiV3bJdiOwQft1IAMaAAY…/edit
✅ Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
👉 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
👉 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
👉 Prosimy o załączenie bibliografii.
👉 Prosimy o przedstawienie metodyki.
📍 Program konferencji zostanie przedstawiony do 25 listopada 2021
📍 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 25 listopada 2021
📍 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
📍 Faktury wystawiamy uczestnikom.
📍 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!
📍 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 ZŁ.
ZAPRASZAMY!
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych. Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji dostępny u organizatorów konferencji Pokaż mniej

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/events/514117329602070/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content