SEMINARIUM ZAKŁADU BADAŃ PODSTAWOWYCH HISTORII SZTUKI IS PAN
Rzekoma miniatura Zygmunta III ze zbiorów Muzeum Narodowego w Sztokholmie – nowa interpretacja i próba atrybucji dzieła // Maciej Wieczorek (doktorant w Szkole Doktorskiej Anthropos)

Wystąpienie dotyczyć będzie wykonanego na pergaminie przedstawienia Alegorii Wiary, którego autorstwo przypisuje się królowi Zygmuntowi III Wazie. Dzieło zostanie przedstawione w kontekście twórczości malarzy działających na początku XVII w. w Augsburgu oraz ilustracji sztambucha Filipa II Szczecińskiego.
Spotkanie na platformie Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjExMmUyYWItN2VjZS00ODgwLWIyYTMtZThmMGQ4NDE2OWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%2265333eeb-37ed-41d7-a360-bc81ec681ec4%22%7d

Informacje pochodzą ze strony organizatora. Online

👉 Znajdź ciekawe wydarzenia kulturalne w naszej >>> wyszukiwarce imprez <<<

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content