SEMINARIUM ZAKŁADU BADAŃ PODSTAWOWYCH HISTORII SZTUKI IS PAN
Odbudowa zamku królewskiego na Wawelu po pożarze z r. 1595 w świetle znanych i nowych źródeł // Piotr Janowski (doktorant, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

Zniszczenie zamku królewskiego w Krakowie wskutek pożaru w r. 1595 wyzwoliło ambicje i inicjatywę budowlaną Zygmunta III Wazy, który postanowił odnowić wnętrza stołecznej rezydencji. W tym celu król zatrudnił przybyszów z północnej Italii, na czele ze swoim późniejszym architektem Giovannim Battistą Trevanem.

Współpraca tego artysty z innymi włoskimi muratorami przebywającymi w Krakowie otworzyła nową fazę w dziejach sztuki polskiej. Na podstawie znanych i nowych źródeł archiwalnych autor omówi najważniejsze zagadnienia związane z tak zarysowanym problemem badawczym i określi, jaką rolę w przebudowie wnętrz wawelskiej rezydencji odegrał Trevano. Ponadto zostaną przedstawione nowe ustalenia z zakresu biografii artysty, na podstawie których autor wskaże dalsze kierunki badań nad jego biografią i twórczością.

Spotkanie na platformie Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc2NTc3ZWMtNDQxZS00ODU0LTk2MjgtZTA1MTE2YmUxOTJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%2265333eeb-37ed-41d7-a360-bc81ec681ec4%22%7d

Informacje pochodzą ze strony organizatora. Online

👉 Znajdź ciekawe wydarzenia kulturalne w naszej >>> wyszukiwarce imprez <<<

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content