Czego dotyczy kolejne spotkanie w ramach cyklu?
Webinarium „Nie dotykać eksponatów!”, czyli rodzina w instytucji kultury jest zaproszeniem do dyskusji wokół wyzwań wynikających z przygotowania instytucji kultury do otwarcia się na tę szczególną grupę zwiedzających, jaką są rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Punktem wyjścia będzie prezentacja wyników pilotażowego badania „Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury”, które zostało przeprowadzone w ramach stypendium MKiDN w r. 2020. Dlaczego rodzina jest trudnym odbiorcą kultury? Jakie czynniki sprzyjają budowaniu prorodzinnego podejścia w instytucjach kultury?
Czym są teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą?
To cykl spotkań organizowany co dwa miesiące przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Każde z nich będzie trwało około godziny i będzie podzielone na dwie części. Pierwsza z nich skupi się na prezentacji teoretycznych aspektów zarządzania kulturą lub wyników bieżących badań dotyczących sektora kultury. Natomiast w drugiej części odbędzie się dyskusja z przedstawicielami organizacji kultury na temat możliwości przełożenia teorii na praktykę działań. Podyskutujemy w konwencji Q&A.
Cykl ma na celu umożliwienie naukowcom popularyzacji wyników ich badań, zaznajomienie pracowników sektora kultury z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, zwiększenie wpływu badań naukowych na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym ośrodków badawczych, poprzez ich większe możliwości wdrożeniowe.
Nagrania z poprzednich spotkań z ramach cyklu dostępne są na:
YouTubie IBOKa https://youtube.com/playlist…
Vimeo IBOKa https://vimeo.com/ibok
Kim jest nasza prelegentka?
Katarzyna Kopeć – pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury (UJ), gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. dla studentów zarządzania kulturą i mediami. Jest autorką książek o finansowaniu kultury („Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu”, „Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki”). Bada relacje między polityką publiczną a funkcjonowaniem sektora kultury, szczególnie w zakresie uwarunkowań finansowania kultury i dostępności do kultury.
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/adhny7y1tmJnbapL6
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy on-line.
Na 2 dni przed wydarzeniem wyślemy do zapisanych osób linki do wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona!
Czym jest Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK?
Instytut Badań Instytucji Kultury (IBOK) to stowarzyszenie tworzone przez doświadczonych naukowców i praktyków, od wielu lat specjalizujących się w badaniu organizacji kultury.
Naszym celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury oraz wspieranie procesów zarządczych w organizacjach związanych z działalnością twórczą, edukacją kulturalną i dziedzictwem kulturowym. Nie skupiamy się tylko na generowaniu wiedzy teoretycznej. Wierzymy, że zrozumienie problemów z obszaru kultury wymaga koncentracji na praktyce i łączeniu jej z zapleczem badawczym w celu poszukiwania nowych rozwiązań doskonalących procesy tworzenia i upowszechniania wartości estetycznych i kulturowych.

Informacje pochodzą ze strony organizatora imprezy.

👉 Znajdź ciekawe wydarzenia kulturalne w naszej >>> wyszukiwarce imprez <<<

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content