Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2021 – Białystok

Tegoroczny festiwal rozpocznie się 9 października w 250 rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego. Podczas koncertu w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku zabrzmi Requiem in C Johanna Adolfa Hassego. Podobnie jak wszystkie imprezy festiwalu będzie transmitowany online a dodatkowo wyemitowany live na telebimie w centrum miasta przy Ratuszu. Wystąpi Chór Uniwersytetu Medycznego i Orkiestra Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko oraz soliści. Podczas tegorocznego festiwalu nie zabraknie odniesień również do rocznicy 230 lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Wzajemnego Zaręczenia Obojga Narodów dokonanego 20 października 1791 roku, które umocniło stosunki federalne Litwy i Polski. W wykonaniu zespołów Ensemble Morgaine (Litwa) we współpracy z Zespołem Jerycho (Polska) oraz GS Ansamblis (Litwa) usłyszymy (23.X) koncert „Oratio Dominica – Cyprian Bazylik i korzenie hymnodii ewangelickiej” a w wykonaniu Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego oraz Witolda Brody – koncert z okazji jubileuszu 230-lecia Konstytucji 3 maja – Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego (12 XI). Festiwal to również koncerty kameralne zaproszonych gości zagranicznych. W dniu 2 listopada w Pałacu Branickich wystąpi duet Luise Baumgartl – obój i obój d’amore oraz Martin Stadler obój, flet, klawesyn.