malopolskie

Podgórski plac zabaw to przestrzeń na spotkania, rozmowy oraz okazja do wzajemnego poznania z innymi instytucjami, organizacjami i artystami działającymi w Podgórzu. Projekt wyrósł z potrzeby lepszego osadzenia Cricoteki w lokalnym otoczeniu, aktywniejszego zaangażowania się w życie społeczne dzielnicy oraz nawiązania silniejszej współpracy z lokalnymi twórcami i ośrodkami kultury.

Założeniem Podgórskiego placu zabaw jest lokalna współpraca i partnerstwo. Zapraszamy na spacery, których trasy, opracowane wspólnie z podgórskimi twórcami, będą wynikały z inspiracji przestrzenią i szukały nowych kierunków patrzenia na nią.

Tegoroczne działania są kontynuacją zapoczątkowanych w 2020 roku, a ich celem jest tworzenie przestrzeni otwartej dyskusji i spotkania, do której zaproszeni zostaną artyści, twórcy, przedstawicie ośrodków kultury, grupy i mikrospołeczności z Podgórza.

8 sierpnia (niedziela) godz. 12.00 – spacer dźwiękowy
Jak brzmi Twoja dzielnica? Spacer będzie okazją do zbadania warstw dźwiękowych, z których składa się miasto. Poszukamy szumów, odgłosów ludzi, dźwięków maszyn, rytmów.

Miejsce spotkania: Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
Prowadzenie: Przemysław Niemczewski

25 sierpnia (środa) godz. 17:30 – spacer typograficzny
Spacer typograficzny po Podgórzu będzie taki jak ta dzielnica: trochę historyczny, trochę chaotyczny, będzie miał momenty ładne, ale też typograficznie okropne.

Miejsce spotkania: Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
Prowadzenie: Anna Zabdyrska

12 września (niedziela) godz. 12.00 – kulturalny spacer po Podgórzu
W Podgórzu nie brakuje miejsc związanych ze sztuką… To autorskie galerie, muzea, interwencje artystyczne w przestrzeni miejskiej, pracownie twórców zasiedlające miejsca nieoczywiste, czasem przywracające życie opuszczonemu lub zaniedbanemu dziedzictwu dawnego miasta. Spacer będzie opowieścią o historycznych miejscach, które już nie istnieją, a które miały wpływ a na charakter dawnego Podgórza, animowały życie miasta i kształtowały gusta mieszkańców. Zobaczymy także te, tworzone współcześnie, nadające rytm artystycznemu i kulturalnemu życiu Podgórza, skupiające alternatywne i bardziej tradycyjne społeczności artystów. Zapraszamy w podgórski świat sztuki.

Miejsce spotkania: Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
Prowadzenie: Justyna Droń i Melania Tutak

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content