Dostojewski i filozofia – Call for papers

W połowie XX wieku Hanna Arendt, omawiając jedno z dzieł Hermanna Brocha, zauważyła, że nowoczesna proza stanowi syntezę poezji i filozofii. Urodzony przed dwustu laty Fiodor Michajłowicz Dostojewski uważany jest powszechnie za jednego z prekursorów nowoczesnej prozy. Usprawiedliwia tę opinię przede wszystkim szczególna relacja, w jakiej jego pisarstwo – nowatorskie pod względem strukturalnym, lecz stylistycznie oszczędne – pozostaje do filozofii.

Powieści Dostojewskiego wypełniają dyskusje o fundamentalnych kwestiach moralnych i metafizycznych, a powołani przezeń do istnienia bohaterowie zmagają się z filozoficznymi i światopoglądowymi dylematami z zaciekłością nie spotykaną gdzie indziej w światowej literaturze. Dostojewski – jak się wydaje – posiadł umiejętność łączenia filozoficznego dialogu z psychologicznym dramatem w proporcjach gwarantujących wyjątkowo silnie oddziaływanie na intelekt i wyobraźnię zawodowych myślicieli. Jego twórczość wywarła bezpośredni wpływ na rozwój najważniejszego nurtu w dziejach rosyjskiej filozofii – i zarazem ważnego nurtu w historii dwudziestowiecznej myśli europejskiej – jakim był rosyjski renesans. Jej oddziaływanie wykraczało jednak daleko poza granice Rosji – pod wielkim wrażeniem prozy Dostojewskiego pozostawał Nietzsche, w późniejszym okresie pisali o nim liczni myśliciele, w tym indywidualnośći tak różne, jak Zdziechowski, Camus czy Pareyson.

Celem konferencji organizowanej przez redakcję pisma „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of Ideas” i Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN jest przyjrzenie się we wszelkich aspektach Dostojewskiemu jako „pisarzowi filozoficznemu”. Oznacza to podjęcie między innymi takich zagadnień jak: recepcja europejskiej filozofii przez Dostojewskiego i jego oddziaływanie na nią, rekonstrukcja oryginalnych koncepcji antropologicznych, historiozoficznych i etycznych pisarza; aktualność proponowanych przez niego diagnoz, także ich znaczenie dla kultury polskiej.

Konferencja organizowana w trybie online odbędzie się w dniach 28-29 X 2021, obrady toczyć się będą w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin humanistyki; chętnych prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktami na adres smazurek@ifispan.edu.pllub noktomir@gmail.com (przewidywany czas wystąpienia 30 min.) do 30 VIII br.

Informacje pochodzą ze strony:
https://www.facebook.com/events/219032050054247

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content