DLACZEGO NIE BYŁO WIELKICH ARTYSTEK? HISTORIA SZTUKI W POLSCE PIĘĆDZIESIĄT LAT OD PUBLIKACJI SŁYNNEGO ESEJU LINDY NOCHLIN. Instytut Sztuki PAN

Konferencja w Instytut Sztuki PAN
W 1971 roku amerykańska historyczka sztuki Linda Nochlin opublikowała esej, którego tytułowe pytanie „Dlaczego nie było wielkich artystek?” stało się kluczowe dla feministycznej historii sztuki kolejnych dekad. Nochlin zaproponowała metodę, która nie miała polegać na wyszukiwaniu nazwisk zapomnianych artystek, ale na krytycznym ujęciu podstawowych kategorii historii sztuki, takich jak na przykład twórczy geniusz oraz na badaniu i analizowaniu społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań, przez które działalność artystyczna kobiet ulegała marginalizacji zarówno w historii jak i w polu sztuki. Autorka nie tyle przyglądała się osobistym motywacjom obecnym w twórczości kobiet, co raczej temu, jak zorganizowane były warunki tworzenia i dlaczego przedstawiciele pewnych grup społecznych z łatwością mogli zostać artystami w profesjonalnym tego słowa znaczeniu, a przedstawiciele innych, nigdy nimi nie zostawali.
W badaniach dotyczących sztuki i kobiet, do dziś stawiane jest słynne pytanie Lindy Nochlin. Co świadczy nie tylko o jego niezwykłej adekwatności do problemów sztuki i jej historii, ale i ciągłej aktualności. Niezależnie od tego, czy udzielane odpowiedzi są twierdzące, czy przeczące, to sam fakt powracania do pytania „Dlaczego nie było wielkich artystek?” wskazuje na istotność metodologicznego wyzwania, które perspektywa feministyczna postawiła historii sztuki jako dyscyplinie badań naukowych.

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI zainicjowanej w pięćdziesiątą rocznicę publikacji słynnego eseju. Mamy nadzieję, że to dobry moment na refleksję dotyczącą tematu sztuki kobiet i artystycznej historiografii. Interesuje nas polska krytyka feministyczna i paradygmaty historii sztuki. Stawiamy pytanie jak lektura tekstu Nochlin, a także jego tłumaczenie na język polski (1999) wpłynęły na historię sztuki i badania nad twórczością̨ kobiet w Polsce. Chcemy przyjrzeć się zarówno historycznym punktom zwrotnym w feministycznej metodologii, zmianom i procesom jakim podlegały prowadzone w Polsce badania nad twórczością kobiet na przestrzeni dekad, jak i zadać pytanie o pozycje artystek w odniesieniu do kanonu sztuki. Zwracamy uwagę także na historyczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania kobiet w polu sztuki i w jego instytucjach. Zachęcamy przede wszystkim do metodologicznej autorefleksji.

PROPONUJEMY następujące bloki tematyczne:
• Lindy Nochlin „Dlaczego nie było wielkich artystek?” – pięćdziesiąt lat później;
• Feministyczna historia sztuki w Polsce – metodologia, historia, zmiany paradygmatów;
• Systemowe wykluczenia w polu sztuki – edukacja artystyczna, instytucje wystawiennicze, pole sztuki;
• Perspektywa artystek – artystyczne badania i krytyczna praktyka artystyczna.
ABSTRAKTY (do 180 znaków) oraz biogramy (do 400 znaków) prosimy przesyłać do: 30 września 2021 r.
Organizatorki konferencji:
Karolina Łabowicz-Dymanus karolina.labowicz-dymanus@ispan.pl
Wiktoria Szczupacka wiktoria.szczupacka@gmail.com

FOTO:
Linda Nochlin teaching an art history class, Vassar College, Poughkeepsie, NY, 1959. Archives & Special Collections, Vassar College Library

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/events/175618134695672/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content