mazowieckie

Daniel Kotowski | Narzędzie do posługiwania się mową

W trakcie performansu Daniel Kotowski zachęca anonimowych uczestników do przesłania mu zdań, słów, kwestii i haseł za pośrednictwem aplikacji ZOOM, które jako pozbawione autorskich treści, będą następnie wypowiadane przez niego na głos.
Kotowski staje się narzędziem do posługiwania się językiem, żywym syntezatorem mowy dlatekstów przesyłanych przez anonimowych widzów. Ważnym elementem performance jest aktywność słowna, którą artysta uważa za jedną z najważniejszych form aktywności człowieka. Mowa odgrywa ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej (wzajemne relacje nadawcy z odbiorcą). Mowa jest wytworem społecznym uwarunkowanym biologicznie, psychicznie i społecznie. Ma siłę oddziaływania. W ostatnich czasach bardzo łatwo szafuje się pojęciem wolności słowa. Stało się ono kartą przetargową również w politycznych dyskusjach.
Czy w imię wolności słowo może stać się przekroczeniem wolności drugiego człowieka? Czy granica języka jest także granicą naszego myślenia o wolności? Czy język, jego foniczna ekspresja i graficzny zapis stoją ze sobą w wiecznym konflikcie? W performansie “Narzędzie do posługiwania się mową” Daniel Kotowski bada performatywność języka oraz jego polityczny charakter i potencjał.

Zachęcamy wszystkich uczestników do aktywnego udziału przez aplikację ZOOM, tych którzy pojawią się na wydarzeniu w Mazowieckim Instytucie Kultury oraz tych którzy zechcą połączyć się z innych miejsc. Wszyscy będą mieli możliwość dołączenia podczas
performansu przez link: https://zoom.us/j/95085738386

Daniel Kotowski – Urodziny w 1993 roku. Artysta wizualny, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jest Głuchy i nie posługuje się mową. Opowiadając o niekompletności i kompletności w wymiarze egzystencjalnym, analizuje ich potencjał. Rozważa możliwość spełnienia oczekiwania kompletności albo wyraża protest przeciwko niemu. Szuka granicy ambiwalencji. Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Opiera się na badaniach, w których wykorzystuje historie niekompletnych i kompletnych. Obserwuje ich doświadczenia oraz ich relacje międzyludzkie. Sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki. Prace dotyczą mechanizmu władzy nad biologią, komunikacji społecznej i językowej oraz polityki społecznej. Często odnoszą się do pojęcia biowładzy i biopolityki. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji rozwija autorską strategię zarządzania swoim narzędziem komunikacji lub ciałem. Przywraca pamięć o niekompletności. Posługuje się różnymi formami wypowiedzi, wykonuje performans, projektuje, tworzy instalacje, fotografie, obiekty i filmy wideo. Swoje działania performatywne i prace prezentował m.in. w Zachęta Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie oraz BWA Wrocław.

Bilety:
Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania online na www.mik.waw.pl lub w Punkcie Informacyjnym Mazowieckiego Instytutu Kultury ul. Elektoralna 12

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu #LasRzeczy – https://galeriafoksal.pl/las-rzeczy/

Dostepność: pętla indukcyjna

Udostępnij:


2022 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.