Konferencja naukowa towarzyszy CIX Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Filologicznego (16–18 września 2021, Poznań).
GATUNKI LITERATURY ANTYCZNEJ.
Tradycja, recepcja i współczesna refleksja literaturoznawcza
PROGRAM
16 września (czwartek)
9.00–9.30 Uroczyste rozpoczęcie CIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego i konferencji naukowej
> Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)
> Dr hab. Mateusz Stróżyński, prof. UAM (Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM)
> Dr Katarzyna Ochman (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego)
9.30–10.30 Wykład inauguracyjny
> Dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ: Jak stracić tożsamość, by odzyskać konotacje gatunkowe? Perypetie Maksymiana
10.30–10.50 Przerwa
10.50–12.30 Sesja I
> Prof. dr hab. Marian WESOŁY (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.): Mimesis – wyróżniki twórczości poetyckiej według Arystotelesa
> Dr hab. Gościwit MALINOWSKI, prof. UWr: Physei czy thesei – rozważania nad typologią gatunków literackich w greckiej i chińskiej praktyce i teorii literackiej
> Dr hab. Zbigniew KADŁUBEK (UŚ): Filologia dramatu. Poza dialog Eurypidesa
> Dr hab. Tomasz MOJSIK (Uniwersytet w Białymstoku): Mitografia jako gatunek antyczny
12.30–14.00 Przerwa
14.00–15.40 Sesja II
> Prof. dr hab. Robert ZABOROWSKI (PAN): Pochwała Achillesa
> Dr Anna GŁODOWSKA (UMK): Kompozycja i funkcja dramatycznych prologów w diegematycznych dialogach Platona
> Dr hab. Anna MARCHEWKA, prof. UG: Zasadność klasyfikacji genologicznej kolekcji Listów Ksenofonta oraz Listów Sokratesa i sokratyków. Pomiędzy nowelą a powieścią
> Dr hab. Katarzyna JAŻDŻEWSKA (Aarhus University): List i dialog w pseudoepigraficznym 17 Liście Hipokratesa
15.40–16.00 Przerwa
16.00–17.20 Sesja III
> Dr hab. Magdalena STULIGROSZ, prof. UAM: Pochwały miast w epinikiach Pindara a antyczna teoria encomium urbis
> Dr Damian PIERZAK (UŚ): Kategoria bajki w antycznej teorii wymowy
> Dr hab. Iwona SŁOMAK, prof. UŚ: Tradycja i innowacja w dramatach Seneki z perspektywy genologicznej
17 września (piątek)
9.00–10.40 Sesja I
> Dr Alexandra MADEŁA (Trinity College Dublin/Maynooth University): Pasterz Chiron: Rezolucja konfliktów poprzez agon bukoliczny w poezji epickiej późnego antyku
> Dr Tomasz BABNIS (UJ): Nie tylko Herodot, czyli recepcja greckich narracji historiograficznych o wojnach perskich w poezji rzymskiej
> Mgr Katarzyna BORKOWSKA (UW, PAN): Dialog platoński a dialog cyceroński
> Dr Anna LASEK (UAM): Różnorodność gatunkowa Dionysiaka na przykładzie trenu
10.40–11.00 Przerwa
11.00–12.20 Sesja II
> Dr hab. Monika SZCZOT, prof. UAM: Ciekawe życie „nieczystych” gatunków literackich. Starożytna i staropolska satyra menippejska w perspektywie komparatystycznej
> Mgr Michał HEINTZW (UAM): Mieszanie się gatunków literackich na przykładzie pieśni Horacego I 23, jego reminiscencji i pierwowzoru
> Mgr Elżbieta GÓRKA (UWr): Bukoliki z elegią spotkanie. Z gatunkowych rozważań nad zbiorem bukolik Adolescentia Baptysty Mantuana
12.20–14.00 Przerwa
14.00–15.40 Sesja III
> Prof. dr hab. Piotr BERING (UAM): „Ponadczasowość” piśmiennictwa retorycznego
>Dr hab. Monika MIAZEK-MĘCZYŃSKA, prof. UAM: List Julii do Augusta, autorstwa Marka Alexandra Boyda – próba opisania gatunku
> Dr hab. Agnieszka BORYSOWSKA (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie): Heksametr „kunsztowny” i inne formy sztuczne w twórczości Valentina Jurgi von Winthera (1578–1623)
> Dr Aleksandra ARNDT(UAM), dr hab. inż. Piotr KRZYWIEC, prof. ING PAN: Korespondencja listowna jako nośnik estymy w środowisku protoprzyrodoznawczym – na podstawie XVIII-wiecznych listów Georga Andreasa Helwinga do Johanna Jacoba Scheuchzera
15.40–16.00 Podsumowanie konferencji
16.00–16.20 Przerwa
16.20–17.20 Mgr Dawid BARBARZAK (UAM): Wirtualny spacer z przewodnikiem Traktem Królewsko-Cesarskim: Poznański Szlak Nauki
Informacje pochodzą ze strony https://www.facebook.com/events/s/cix-zjazd-ptf-gatunki-literatu/150210073842807/

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.