Ośrodek kultury

Spotkania Kultur

Spotkania Kultur

Teatr w budowie – droga do Spotkania Kultur
Decyzja o powstaniu gmachu teatru, która zapadła 40 lat temu wynikała z autentycznej potrzeby lokalnego środowiska artystycznego i uwzględniała gusta odbiorców średniego, przemysłowego miasta, jakim wówczas był Lublin. Ale jak to nieraz w historii bywało, funkcjonalny projekt, z poziomu zaspokojenia potrzeb, bardzo szybko awansował do miana pomnika na miarę ówczesnych czasów i ambicji. Nowy teatr miał teraz być nie tyle świątynią sztuki, co manifestacją władzy i tylko władzy znanego dobrobytu. W doczesnych aspiracjach wielkiego teatru na wschodzie ujawniła się w sposób fundamentalny fasadowość całego projektu, jakim była Polska Ludowa.
W przewrotny sposób idea Stanisława Wyspiańskiego, zawarta w słynnych słowach „teatr mój widzę ogromny” zaważyła na krajobrazie Lublina na kolejne, prawie 40 lat. Pozbawiony wnętrzności szkielet z czasem wpisał się w krajobraz centrum miasta, a schowany za drewnianym płotem łagodniał w swoim obliczu, a przynajmniej we wspomnieniach przechodniów. Jak każde straszydło w końcu stracił na mocy i zyskał łagodny przydomek „Teatru w Budowie”, pisany wielką literą.
Do budowy teatru powrócono w połowie lat 90-tych, kiedy nadano tempa pracom wykończeniowym południowej części gmachu, gdzie wkrótce swoją siedzibę otrzymała Filharmonia Lubelska a następnie Teatr Muzyczny. Część pomieszczeń, które zdołano ukończyć w tym trybie wynajmowano przez pewien okres na rzecz zainicjowanego wówczas przez prezydentów Polski i Ukrainy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.
Potrzeba było jeszcze dekady, aby Teatr w Budowie powrócił do gry. Dzięki nowym perspektywom finansowania ze środków europejskich, także dzięki dojrzałości lokalnego samorządu, podjęto decyzję o dokończeniu projektu teatru. I tym razem, na decyzję wpłynęły analiza potrzeb środowiska kulturalnego i ambicje miasta oraz regionu, których wyrazem było przystąpienie Lublina do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Twórczy klimat, jaki kształtował się w mieście inspiracji, autentyczność marki Lubelskie, a także świadoma antycypacja bogatej historii miasta, pisanej na styku kultur, wyznaczyły pozycję Lublina jako miasta opartego o strategię kultury i miasta, które potrzebuje nowoczesnej instytucji kultury w duchu dynamicznych przemian i społecznego potencjału.
W sposób być może niezamierzony, wizja „teatru ogromnego”, znalazła spełnienie w Centrum Spotkania Kultur. Zakorzeniony w swoim dziedzictwie, nowoczesny obiekt przełamuje tradycyjne ograniczenia związane z przestrzenią i czasem. Istotą nowej instytucji ma być pokazanie dziedzictwa regionu w całym bogactwie i niezwykłości, lecz w perspektywie europejskiej, czy szerzej – światowej, bez zbędnych kompleksów i monotonnych narracji. Nowe technologie, język najbliższy młodym pokoleniom, będą dominującym środkiem wyrazu i komunikacji idei. W ten sposób w jednym miejscu będą mogły spotkać się: tożsamość i obcość, konkret i symbol, pragnienie i działanie, pamięć i ulotność, człowiek z człowiekiem. Tak jak pragnąłby Wyspiański, synteza sztuk zakończy Teatr w Budowie i otworzy zupełnie nowy rozdział miejsca Spotkania Kultur.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/events/2824365354466293/

Udostępnij:


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content