Muzeum

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Liczące ponad 20 tysięcy eksponatów zbiory dokumentują głównie życie wsi dolnośląskiej od wieku XVII aż po czasy współczesne. Ilustrują kulturę ludową zarówno dawnych mieszkańców regionu jak i powojennej ludności napływowej. Ocalono od zniszczenia dużą część rozproszonych po wojnie zespołów zabytków dolnośląskich z dawnych muzeów i kolekcji prywatnych i poszerzono je o zabytki pozostające jeszcze w terenie – tworząc w ten sposób między innymi znakomite kolekcje malowanych mebli, malarstwa na szkle, grafiki dewocyjnej, rzeźby, uli figuralnych, form piernikarskich i czepców dolnośląskich. Gospodarcze podstawy życia dawnej wsi pozwalają odtworzyć zabytki Działu Kultury Technicznej – sprzęty rolnicze, środki transportu, przedmioty związane z pasterstwem i hodowlą, wyroby i narzędzia rzemieślnicze. Z kolei zespoły zabytków przywiezionych na Dolny Śląsk przez powojennych osadników wyrwane zostały z naturalnego dla siebie środowiska. Od roku 1968 roku gromadzone są także dzieła sztuki nieprofesjonalnej reprezentatywnych przede wszystkim dla Górnego i Dolnego Śląska. Stałą tradycją Muzeum stały się także wystawy i kończące je kiermasze wielkanocne, a także wystawy szopek bożonarodzeniowych.

Wystawa stałą „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – przedstawia historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną światową z kulturą ludności przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz dziewiętnastowiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiedziane są poprzez projekcje filmowe, dokumenty, fotografie i przedmioty przywiezione na Dolny Śląsk przez powojennych osadników.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/MuzeumEtnograficzne.Wroclaw/

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.