Organizator

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach

Oławska 46, , Jelcz-Laskowice, Polska
Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Centrum upowszechnia kulturę przez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Centrum prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz dziedzictwa. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych. W ramach działalności prowadzone są zajęcia i warsztaty artystyczne oraz koła zainteresowań, wspierana aktywność zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych. Jednym z filarów funkcjonowania instytucji jest promocja kultury i dziedzictwa Gminy Jelcz-Laskowice, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury oraz wspieranie lokalnych twórców. Aktywność Centrum skierowana jest także na edukację kulturalną i patriotyczną, sprawowanie opieki nad zabytkami, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką. W ramach prowadzonych działań tworzone są warunki do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. W ramach edukacji kulturalnej, kształtujemy uzdolnienia, wspieramy talenty uczestników oraz zachęcamy do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu.
Scroll Up
Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.